A2A4A3A1
You are here: Home > Спеціальні послуги > ПЕРЕКЛАДИ

Послуги перекладача

Нашi переклади здiйснюються присяжним перекладачем виключно на рiдну мову - нiмецьку, росiйську i украïнську - i засвiдчуються печаткою, виданою Дрезденським Верховним судом.

Пiд час нашоï бiльш нiж 40-рiчноï перекладацькоï практики, особливо в останнi 18 рокiв як експертів по економiцi краïн Схiдноï Європи i бувшого Радянського Союзу, при органiзацiï i супроводженнi офiцiйних делегацiй з участю мiнiстрiв i держсекретарiв, а також в вiдрядженнях по дорученню суспiльних органiзацiй, в нас була можливiсть на дiлi застосувати i вдосконалити знання украïнськоï мови в таких спецiальних галузях, як:

Ми авторизированi офiцiйно завiряти зробленi нами переклади, тем самим пiдтверджуючи, що даний документ перекладено вірно i повнiстю. Особливо це стосується:

Як присяжнi перекладачi ми уповноваженi супроводити Вас в призначений час до адвокатiв, нотарiусiв, в суди, в установи i вiдомства, а також в ЗАГСи. Нашi перекладацькi послуги допоможуть Вам

чи просто при ознайомленнi з iсторичними пам’ятниками м. Дрездена.

Нашi послуги Ви можете оплатити погодинно або з розрахунку за рядок (нормований рядок - 55 ударiв на тестатурі).
За багатоденну роботу перекладача ми можемо домовитись за поденну оплату.

Будь ласка приймiть до уваги, що важко назвати конкретну цiну, не враховуючи складностi тексту. Також об’єм і кiлькiсть заказiв впливають на визначення цiни.

Ми з задоволенням вiдповiмо на Вашi запитання, зробимо Вам конкретнi пропозицiї i домовимось про умови оплати.

ДО ФОРМУЛЯРА

Please activate JavaScript in your browser.

» Sitemap